Sterke stijging in leegstand winkelpanden

By 27 september 2019popups

Er is een abrupt einde gekomen aan de daling van het percentage leegstaande winkelpanden. De laatste vier jaar liet een daling zien naar 6,7% leegstand, zijnde 14.775 panden. Sinds 1 juli noteert Locatus een stijging naar 7%, zijnde 15.445 panden. Sinds dit voorjaar registreert Locatus de retailmeters van alle retailpanden, dus naast de detailhandel nu ook de panden van horeca en andere consumentgerichte dienstverleners waardoor een accuraat beeld van leegstandspercentage in retailmeters kan worden weergegeven.

Het is niet zo dat de daling in de periode 2015 – 2019 werd ingezet door invulling van meer winkels. Veel retailers moesten de deuren sluiten. De daling werd veroorzaakt door het ombouwen van de panden naar woningen en invulling door horeca. In 2018 hebben zo’n 2.000 retailpanden een niet-retail functie gekregen. Deze ontwikkeling stagneert dit jaar. Er wordt minder omgebouwd naar woningen en ook de horeca vult minder panden. De vraag is hoe de markt initiatieven kan ontplooien om dit weer positief om te buigen.

De grootste klappen vallen bij de middelgrote centra (Hoofdwinkelgebieden, Kernverzorgende centra, Groot- en Binnenstedelijke winkelstraten). Er is een verschil tussen de middelgrote centra en de Stadsdeelcentra. Bij de Stadsdeelcentra is de leegstand niet sterk gestegen. Uit de recente leegstandscijfers blijkt dat er een zorgelijke ontwikkeling is. Het is dan ook een uitdaging voor alle partijen in de markt om te zien in hoeverre de oplopende leegstand kan worden gestopt.

Bron: Locatus – Gertjan Slob Directeur Onderzoek