Retail Estate Solutions biedt oplossingen op maat

By 27 september 2019popups

Dit jaar zien we steeds weer meer lege panden in de winkelgebieden en als we de cijfers bestuderen blijkt dat deze trend zich zal voortzetten. Als getrokken kiezen in een mooi gebit wordt de consument geconfronteerd met steeds meer leegstand. Niet alleen in de regionale gebieden maar ook in de grote en middelgrote steden en zelfs op A1-locaties. Een slechte zaak voor alle partijen. Maar soms kan een probleem ook als een uitdaging worden gezien. Vastgoedpartijen laten steeds meer de vaste traditionele patronen los en zien andere mogelijkheden. Een goed voorbeeld van out-of-the-box denken is de pop-up store.

Ans Jorritsma van Retail Estate Solutions ziet dat tijdelijke winkels vaker als mogelijkheid voor verhuur worden gezien. Door haar grote netwerk is maatwerk een kolfje naar haar hand en zoekt ze voor verschillende partijen de beste huurder voor juist dat specifieke pand op die bepaalde locatie. Ans ziet alleen maar voordelen voor de verhuurder: “Geen onnodige leegstand, extra huuropbrengsten, minder afwaardering van het vastgoed, een verbeterde exploitatie, een zorgvuldige selectie en weinig risico door het tijdelijke huurcontract. Tevens doorbreekt een pop-up store in een winkelgebied de neerwaartse spiraal van leegstand en werkt het preventief. Een goede partij op de juiste plek betekent een aanwinst. Niet alleen voor de consument, maar zeker ook voor de uitstraling van de omringende retail en de uitstraling van het gehele winkelgebied. Kennis van de markt, een grote database en een juiste feeling voor het samenbrengen van verhuurder en potentiële kwalitatieve huurder is essentieel.”

Als mogelijke huurders moeten we niet alleen denken aan de startende ondernemer. Retail Estate Solutions bemiddelt ook veel omnichannels die naast online ook een fysieke winkel willen inrichten. Recente cijfers tonen aan dat door deze combinatie de omzet voor de bedrijven alleen maar verder stijgt. Ans Jorritsma: “Ook grote bekende brandstores zien de extra omzetmogelijkheden in door het openen van pop-up stores in andere dan de voor de hand liggende gebieden zoals de A-1 locaties. Gelukkig beschikken wij over goede contacten om hier een adequate en hoogkwalitatieve, traffic genererende invulling aan te kunnen geven. Ik  juich het toenemende flexibele denken van vastgoedpartijen in de markt alleen maar toe.”