Kwaliteit is doorslaggevende factor bij invulling winkelpanden Gooische Brink

By 6 juni 2017Geen categorie

Aan het woord is Teade Groen, Asset Manager Syntrus Achmea Real Estate & Finance BV die ook de Gooische Brink in zijn uitgebreide portefeuille heeft. ‘Naast kwaliteit kijken we ook naar andere factoren zoals bijvoorbeeld de toegevoegde waarde voor het bestaande aanbod, geen doublures, aanbod op niveau en vooral ook een juiste en actuele inspeling op de vraag van het winkelend publiek. Innove-rende concepten op het gebied van lifestyle, food, mode met aandacht voor duur-zaamheid  zijn een prima aanvulling. Ook jonge, startende ondernemers met een interessante propositie geven wij graag een kans.’
Sinds enkele jaren werkt Syntrus Achmea tot volle tevredenheid samen met Ans Jorritsma van Retail Estate Solutions voor projecten in o.a. Dordrecht,  Leeuwarden en de Gooische Brink in Hilversum. Door leegstand en de onder druk staande retailmarkt, is het vinden van geschikte ondernemers die beantwoorden aan boven-staande eisen, geen eenvoudige opgave. ‘We zijn blij met de samenwerking met Retail Estate Solutions. Ans heeft een uitgebreid landelijk netwerk, is pro-actief en komt met soms verrassende voorstellen. Haar persoonlijke aanpak en begeleiding, zoals het regelmatig terugkoppelen van de lopende contacten is erg prettig en belangrijk in een markt die zo in beweging is. Daarnaast maakt zij  in overleg met de beheerder een voorstel geheel op maat, wat ons weer veel werk uit handen neemt. Naast tijdelijke invulling in de vorm van een pop-up store, streven wij er natuurlijk naar om een ondernemer een goed podium te bieden dat dan hopelijk leidt tot een structurele invulling op lange termijn. De samenwerking met Retail Estate Solutions is daarbij een belangrijke schakel.’ Meer weten over de activiteiten van Retail Estate Solutions in de Gooische Brink? Voor een korte impressie in woord en beeld over de werkwijze en visie  klik op https://www.youtube.com/watch?v=BIYmiJt7qI4&feature=youtu.be .

 

7c727039-cc69-4a9c-af3c-9c8eaba752cb.png  “Fysieke winkel populair in Nederland”

De voorkeur van Nederlandse consumenten voor online winkelen groeit langzamer dan in andere West-Europese landen. Waar in West-Europa vier op de tien consumenten een voorkeur geeft aan een webwinkel boven de winkelstraat, geldt dat in ons land voor een kwart. Dat blijkt uit het onderzoek Total Retail 2017 van PwC onder tweeduizend Nederlandse shoppers. Het verschil tussen Nederland en andere West-Europese landen is volgens het onderzoek in drie jaar tijd groter geworden. Drie jaar terug gaf eveneens 27 procent van de Nederlandse consumenten de voorkeur aan online winkelen. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk liepen de percentages juist met meerdere procentpunten op naar respectievelijk 41, 45 en 35 procent. Nederlandse consumenten gebruiken hun mobiele telefoon verder relatief minder vaak om te winkelen. Waar in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 39 procent van de consumenten er producten online mee opzoekt, doet in ons land 24 procent dat. Verder checkt zestien procent hier reviews over producten en retailers, tegenover 28 procent in de andere West-Europese landen.

Bron: RetailNews

7c727039-cc69-4a9c-af3c-9c8eaba752cb.png “Merk wordt baken, personeel een coach”

Waar de rol van religie en politiek als houvast voor mensen verdwijnt, nemen nu merken en retailers die rol steeds meer op zich. Dat biedt nieuwe kansen om een diepere relatie met klanten aan te gaan, zegt trendanalist Christine Boland,. Merken nemen steeds vaker standpunten in culturele, maatschappelijke en politieke kwesties. Boland noemt het voorbeeld van Ahold, Unilever, Philips, Shell en FrieslandCampina die een pact tegen populisme en negativisme opstelden. “Dat brengt nieuwe rollen met zich mee, van het merk als baken en het verkooppersoneel als coach”, zegt Boland. “Dat zijn ontwikkelingen waar retailers iets mee kunnen om onderscheidend te blijven, want met alleen een goed assortiment kom je er niet.” Om de rol van baken te vervullen, moeten merken en retailers volgens Boland diep graven in de onderliggende drijfveren van consumenten. Op basis daarvan kunnen zij komen tot ‘engagement’ met hun klant. Dat gaat een slag dieper dan ‘verbinding’, legt Boland uit.

Bron: Retailnews