Kabinet laat retailers in de kou staan

By 6 oktober 2018popups

Uit de onlangs door het kabinet gepresenteerde miljoenennota blijkt dat bijna elke Nederlander erop vooruit gaat. Nou ja, op papier dan. De koopkracht stijgt weliswaar met een gemiddelde van 1,5%, maar de lasten op energie, sociale premies, ziektekosten, verzekeringspremies etcetera nemen behoorlijk toe. Winkeliers profiteren nauwelijks mee. Een pijnlijke maatregel van het kabinet voor retailers is de verhoging van het BTW tarief van 6 naar 9%. Ook blijkt dat bijvoorbeeld lokale belastingen zullen worden verhoogd. Winkeliers worden hierdoor gedwongen de prijsstijgingen in hun prijzen te verwerken wat de consument ook weer in de portemonnee zal voelen. Gevolg: inflatie en een hoger uitgavenpatroon. Branche-organisaties zoals INretail verwachten dat de consument volgend jaar de hand op de knip zal houden en veel voorzichtiger met zijn geld zal omgaan, ondanks het positieve financiële plaatje dat het kabinet ons nu voorhoudt.
Een ‘hot topic’ op dit moment is natuurlijk het D-woord, het afschaffen van de dividendbelasting. Nu de Engelse aandeelhouders de hakken in het zand hebben gezet en faliekant tegen verhuizing van het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland zijn, lijkt deze maatregel niet meer houdbaar en hopelijk van tafel te gaan. Met de verwachte opbrengst van deze belasting – een kleine 1,9 miljard – zou je denken dat dit ook ten dele kan worden aangewend voor het MKB. Zoals investeringen in een beter MBO-onderwijs waardoor meer personeel beschikbaar komt en bijvoorbeeld een bijdrage in loondoorbetaling bij ziekte waarmee vele retailers en vooral kleine bedrijven worstelen en financieel soms zwaar getroffen worden. Helaas ziet het er nu naar uit dat met het ‘heroverwegen’ van de dividendbelasting het geld wederom zal worden aangewend voor lastenverlichting van de grotere bedrijven. De retailer wordt hierdoor nog verder genegeerd en blijft met lege handen staan. Het wordt tijd dat MKB belangenorganisaties nog harder lobbyen in Den Haag om, al is het maar een gedeelte van die 1,9 miljard, te besteden aan de positie van de retailer. Immers, ook hier wordt dan uiteindelijk de consument beter van!