Internationale winkelcentra zullen zich moeten omvormen tot ‘engagement spaces’

By 15 maart 2018popups

Het onderzoeksbureau A.T. Kearney stelt in hun studie ‘The Future of Shopping Centers’ dat winkelcentra een nieuwe richting moeten inslaan willen ze in de toekomst overleven. Eigenaren en huurders kunnen alleen succesvol zijn als ze bereid zijn af te stappen van de ingesleten patronen en werkwijze van de laatste decennia.

De consument bepaalt in hoge mate welke paden hiervoor dienen te worden ingeslagen. Mede-auteur van de studie Michael Brown meent: ‘Retailvastgoed zal draaien om omgevingen waar mensen bij elkaar komen, waar ze connecties leggen met gelijkgestemden en interactieve, persoonlijke relaties met merken aangaan. Innovatie, gemeenschappelijke waarden en specifieke consumentensegmenten zijn hierbij leidend.’ Positief in deze is dat het onderzoeksbureau al over de hele wereld het ontstaan van ‘winkelcentra nieuwe stijl’ signaleert. Opvallend is dat met name als voorbeeld voor de toekomst en ‘engagement space’ de Rotterdamse Markthal wordt genoemd.

 

Bron:  RetailNews