Door het oog van Ans

By 24 mei 2019popups

Hoe belangrijk is de EU voor het MKB in Nederland?

Bij het versturen van deze nieuwsbrief zijn de kruitdampen van de EU verkiezingen inmiddels opgetrokken en de exit polls bestudeerd. Vanavond weten we definitief – op de verdeling van een enkele restzetel na – hoe de 751 hazen de komende 5 jaar gaan lopen. Nou ja, lopen… Het is meer kruipen als we kijken naar de vele commissies en procedures die doorlopen moeten worden voordat een beslissing al dan niet wordt genomen en een wet uiteindelijk geëffectueerd. Bij het lezen van diverse lijvige rapporten van o.a. MKB-Nederland en VNO-NCW kom ik echter opmerkelijke zaken tegen waarvan ik geen weet had.

Enkele weetjes: 1 op de 5 Nederlandse MKB bedrijven exporteert naar een EU land. Een vrije markt voor goederen, personen, diensten, kapitaal en kennis is dan ook van cruciaal belang voor het behouden en verder uitbouwen van onze hoge welvaart en bloeiende economie. 80% Van onze wetten komt uit Europa zoals bijvoorbeeld veel voedselwetgeving met regels voor hygiëne en etikettering. Op tijd een factuur betaald krijgen? Een EU regel. Er zijn ruim 23 miljoen MKB-bedrijven in de EU die goed zijn voor 67% van de werkgelegenheid en 60% van de toegevoegde waarde vormt van de Europese economie. Van alle bedrijven is 99,8% middelgroot of klein; 93% hiervan heeft minder dan 10 medewerkers. Met recht kunnen we stellen dat het MKB de ruggengraat is van de Europese economie en maatschappij. Het merendeel staat dan ook positief tegenover de EU en ziet de toegevoegde waarden.
Zijn er dan geen kanttekeningen te plaatsen? Jazeker wel. De hierboven genoemde logge EU procedures lopen vaak ver achter de feiten in Europa aan. De komende Brexit, klimaat, immigratie en integratie zijn hoofdpijndossiers met niet te voorspellen kosten. Een ander zorgelijk punt is de verder voortschrijdende digitalisering. Niet zozeer qua penetratie alswel de te geringe content en programmering. Landen als Rusland, China en de VS zijn veel verder dan Europa op dit gebied. Het MKB lobbyt dan ook voor een Digital Knowledge Center waar ondernemers terecht kunnen voor data en informatie.

Er lopen in Brussel ruim 35.000 lobbyisten rond die voornamelijk de belangen van de grote multinationals onder de aandacht van de parlementariërs brengen. Els Doets, reisonderneemster en zakenvrouw van het jaar 2017, pleit in een artikel in de Telegraaf deze week voor minder aandacht van de parlementariërs voor de enorme groep (lunch)lobbyisten maar om meer te luisteren naar jonge, frisse ondernemers en start-ups. Zij maken immers écht het verschil met hun belangrijke innovaties rond issues als kllimaat, mobiliteit, gezondheidszorg en biodiversiteit. Met hun innovaties zullen zij voor het Europa in de 21 eeuw echt het verschil gaan maken!
Conclusie: MKB in Nederland kan niet zonder de EU maar zou zeker via haar organisaties wat harder aan de poorten van Brussel moeten rammelen om de eigen belangen te bepleiten en dwingend onder de aandacht te brengen.