CBS: Retail blijft groeien

By 2 maart 2019popups

De nieuwe cijfers van het CBS tonen een omzetstijging voor de detailhandel in 2018 van 3,3%. Het jaar daarvoor werd 4,2% gerealiseerd. Dit is dan alweer het vijfde jaar op rij waar sprake is van een omzetstijging. Natuurlijk zijn er wat kanttekeningen te plaatsen. De groei komt voornamelijk van foodretailers en supermarkten (resp. 3,2 en 3,8%) en toont de omzet van speciaalzaken een lichte daling.
Over de gehele linie is bij non-foodretailers een halvering van de omzetgroei t.o.v. 2017 te noteren. Drogisterijen, woonwinkels, doe-het-zelf zaken en woonwinkels vertonen nog groei (hoewel aanzienlijk minder dan in 2017) terwijl elektronicawinkels en met name de schoenenzaken een omzetdaling lieten zien. De grootste reden hiervoor blijkt te liggen in de grote toename van de online-omzet en dan met name voor deze branches. Online omzet groeide met 17,8 % en multichannelers met maar liefst 26%.
ABN Amro voorspelt in haar recente sectorrapport dat de detailhandel dit jaar en in 2020 zal blijven groeien met zo’n 2%. Toch geen reden voor de winkeliers om achterover te leunen. Het straatbeeld verandert en zo ook het gedrag van de consument. Er wordt steeds meer online gekocht en de kritische consument heeft behoefte aan deskundig advies van goed winkelpersoneel. Ook is er een harde concurrentiestrijd gaande waardoor de winstmarges onder druk staan en investeringen beperkt blijven.
Op drie niveaus zijn de onderlinge verschillen het meest zichtbaar: tussen winkelgebieden, tussen branches en tussen ondernemingen binnen die branches. De grootste klappen zijn gevallen in de speelgoed- en schoenensector. Veel vestigingen zijn verdwenen. Door de gunstige economie en een opleving van de huizenmarkt was er de laatste jaren een significante groei in de doe-het-zelf-branche te zien, maar verwacht wordt dat deze groei de komende jaren lager zal uitvallen. Ook verwacht ABN Amro dat het aantal faillissementen dit jaar weer verder zal oplopen.

Bron: RetailNews