Banken beslissende factor voor lastige positie verhuurders

By 7 juni 2020popups

Laurens van de Noort, algemeen directeur van Vastgoed Belang, de brancheorganisatie van particuliere vastgoedbeleggers luidt de noodklok voor winkelvastgoedbeleggers. “Door de coronacrisis ontvangen zij minder huur waardoor het risico ontstaat dat men bij het uitstellen van aflossingen bij de banken in de categorie bijzonder beheer terecht kan komen. Vastgoedbeleggers staan onder grote druk om soepel met de huurders om te gaan. De verminderde huurinkomsten verslechteren echter hun positie bij de bank. Vooral de kleinere particuliere vastgoedbelegger wordt getroffen. Vaak hebben zij bezit in aanloopstraten van middelgrote steden waar toch al jarenlang sprake is van een toenemende leegstand. Hun daling in huurinkomsten loopt soms wel op tot 70%.”

De regeling waarbij beleggers zes maanden betalingsuitstel kregen tot 2,5 miljoen euro is onlangs verruimd naar 50 miljoen euro. Van de Noort: “Dit is maar voor een deel van de financieringen en niet alle banken hebben zich aan deze regeling gecommitteerd. Uiteindelijk zullen de leningen volledig dienen te worden afgelost, terwijl de verwachte huurinkomsten de af te lossen leningen maar gedeeltelijk dekken. Vastgoedbeleggers horen van hun bank dat ze eerst hun liquiditeit moeten opsouperen. Ook is er een risico als men beroep doet op deze coulance dat er in de toekomst problemen ontstaan bij verlenging of het aanvragen van nieuwe financieringen; ook kan dit leiden tot een hogere risico-opslag. Beleggers die hun huurders tegemoet willen komen, kunnen zo bij hun bank in een netelige positie komen, het voorportaal van bijzonder beheer.”

Van de Noort is kritisch over de opstelling van de banken die claimen dat zij in tegenstelling tot de kredietcrisis nu niet de oorzaak, maar in deze coronacrisis juist de oplossing van het probleem zijn. Van de Noort: “Banken hebben zowel vastgoedbeleggers als retailers als klant. Je mag verwachten dat zij delen in de pijn en er belang bij hebben dat het goed gaat met beide groepen.” Hij is van mening dat de gevolgen van de coronacrisis niet alleen door retailers en beleggers maar ook door banken en de overheid moeten worden opgevangen.

De Nederlandse Vereniging van Banken geeft in een reactie op dit artikel aan dat zij menen dat er wel voldoende positieve inspanningen door banken worden geleverd. Zij benadrukken dat de steunmaatregelen van de banken te gebruiken zijn voor zowel vastgoedbeleggers als retailers. Echter, banken beoordelen of bedrijfsmatige activiteiten in de kern gezond zijn; aflossingen en leningen dienen uiteindelijk te worden terugbetaald. Daarnaast geven zij aan dat beleggen nooit risicovrij is. In goede jaren is er geprofiteerd van waardestijgingen van vastgoed en men mag verwachten dat beleggers voorzieningen treffen voor economisch mindere tijden.

Bron: Vastgoedmarkt