Retailers komen er in de miljoenennota bekaaid af

By 27 september 2019popups

Directeur Jan Meerman van brancheorganisatie IN-retail ziet in de onlangs door onze koning uitgesproken miljoenennota weinig positieve punten voor de retailsector. Hoewel de koopkracht volgens de cijfers van het Sociaal Planbureau in 2020 met 2% zou moeten stijgen, ziet IN-retail het somber in. In werkelijkheid is immers de laatste tien jaar het besteedbare inkomen van de Nederlandse huishoudens, ondanks positieve voorspellingen, niet toegenomen. De BTW verhoging van 6 naar 9 procent heeft flink in de huishoudportemonnee toegeslagen, energiekosten zijn gestegen en de belastingdruk is toegenomen, denk bijvoorbeeld aan de lokale belastingen.

De marges in de retail zijn momenteel flinterdun en de sector experimenteert met andere businessmodellen. “De kosten nemen toe maar de rendementen blijven achter waardoor de druk voor de retailer steeds groter wordt.” Jan Meerman meent dan ook dat de retailsector veel meer aandacht van de overheid verdient en noemt de situatie zorgwekkend.

Ook noemt hij nog enkele ingrepen van de overheid die niet zo positief zullen uitpakken. Zo is er de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die volgens hem niet gaat werken en de sector alleen maar verder zal frustreren. “Ondernemers die werken met flex- en oproepkrachten krijgen met deze wet meer loonkosten voor hun kiezen omdat alle vormen bij elkaar worden gestopt. Ook zal worden gekort op LIV- en BBL-subsidies om mensen in dienst te nemen.”

Enkele lichtpuntjes zijn er nog wel te ontdekken: de inkomstenbelasting daalt en ondernemers die minder dan twee ton winst maken hoeven minder vennootschapsbelasting te betalen. Ook zal de werkkostenregeling volgend jaar ruimer zijn. Als over de gehele linie wordt gekeken naar de diverse maatregelen, dan kan geconstateerd worden dat het zuur het zoet voor de retailsector overstijgt.

Bron: RetailNews